divendres, 8 d’abril de 2011

canviant objectius

Com ja vam comentar anteriorment, les càmeres rèflex es caracteritzen pel visor que porta el seu nom: el visor rèflex que, mitjançant un mirall incorporat dins del cos de la càmera permet desviar la llum que entra per l'objectiu fins a un visor que permet composar l'escena amb el màxim confort. Tot i això, la gran majoria de les rèflex presenten un altre avantatge molt important: la possibilitat d'intercanviar els objectius.

La majoria de les càmeres compactes d'avui en dia solen disposar d'un únic objectiu, normalment de tipus zoom, que cobreix les focals més utilitzades; des de el gran angular fins al teleobjectiu. Aleshores, quin avantatge suposa la possibilitat d'utilizar diversos objectius?

Primerament, cal recordar que els zooms no són, en general, els objectius de més gran qualitat des d'un punt de vista òptic, ja que la seva construcció és sempre un compromís: com més lluminós sigui, més grans seran les seves dimensions i més costós serà de fabricar. Així doncs, els zooms de reduïdes dimensions que trobem a la majoria de les càmeres compactes digitals són normalment poc lluminosos.

D'una altra banda, cada grup de distàncies focals (angulars, estàndards o teles) solen tenir les seves particularitats òptiques (no es busca el mateix per cada un d'ells): construir un objectiu específic per una distància focal permet aconseguir el màxim rendiment per cada un d'ells. D’aquesta manera, si disposem de diversos objectius, podrem treure el millor partit de cada situació fotografiada.

Evidentment, disposar de diversos objectius implica augmentar el pes i el volum del nostre l'equip fotogràfic; però si disposem d'una càmera rèflex, de dimensions ja considerablement prou grans de per sí, incloure un o dos objectius estarà totalment justificat. Al contrari, disposar d'una càmera amb objectius intercanviables i tenir un únic objectiu (probablement un zoom) vol dir no treure profit del nostre sistema.

I quins són els objectius a tenir en compte? L’elecció d'un o altre dependrà, en gran mesura, de les necessitats específiques de cadascú i del tipus de fotografia que practica. Tot i això, es poden establir unes recomanacions bàsiques:
  • Objectiu estàndard. Utilitzat en la gran majoria de les situacions, amb una camp de visió similar al de l'ull humà.
  • Objectiu angular (focal < estàndard). Utilitzat típicament per paisatges o arquitectura.
  • Objectiu tele (focal > estàndard). Utilitzat normalment per retrat (tele curt) o per fotografia de natura (tele llarg)
  • Objectius específics, com els macro o els “descentrables” (tilt-shift).
En aquest enllaç podreu trobar un simulador de l'angle de visió que podeu obtenir per cada distància focal.

    Cap comentari:

    Publica un comentari a l'entrada